Møder og aktiviteter

Vi afholder morgenmøder hver 3. uge, hele året – dog med pause i sommerferien.

Kontakt os, for at høre om muligheden for at deltage som “gæst” til et af vores møder, inden du beslutter dig for et medlemsskab.

Mødedatoer, TILMELDING, samt detaljer til hvert arrangement, findes via menupunktet events.(kræver login)

Standard-Agenda:

7.45 Morgenmad

8.00 Velkomst ved mødeleder – præsentere dagsorden
Dagorden:Agenda ved normale netværksmøder:

8.05 2-3 minutter bordet rundt. Præsentation hvis nye medlemmer – ellers fokus på ”siden sidst/aktuelt”

8.30 Mødelederens oplæg – Kan være præsentation, emne til drøftelse. Meget gerne aktuelt.

9.10 Nye medlemmer – Hvem har spurgt hvem siden sidste møde. Forslag til nye medlemmer.

9.15 Eventuelt – Beskeder, forslag, networking mv.

9.30 Mødet slutter

  • Mødeleder skal senest mandag morgen inden mødet sende dagsorden ud via mail eller linked-in.
  • Tilmelding/afbud skal ske til mødeleder senest mandag aften.
  • Referent er sidste mødes mødeleder. Kort beslutningsreferat sendes ud inden ugens udgang.
  • Hvis mødeleder eller referent ikke kan komme, skal de selv finde en afløser!