Velkommen

Formålet med Netværk Erhverv, er at mødes og lære hinanden at kende og for derved at skabe muligheder for nye forretninger og udveksle erfaringer m.m. Vi mødes hver tredje onsdag og opbygger kendskab og tillid til hinanden.

Vi er lokalt placeret i SydvestJylland med udgangspunkt i Ribe, hvor de fleste møder og arrangementer også afholdes.

Vi er alle fra forskellige brancher, hvilket giver et bredere syn på virksomhedernes kunder og produkter. Derfor sørger netværkets bestyrelse i forbindelse med tilmelding for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.
Målet er nye kunder, referencer og et større personligt netværk. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Interesserede er velkomne til at deltage i et møde som gæst i netværket, gratis!
Se hvornår næste møde er under mødedatoer eller kontakt et af medlemmerne.